نیما یوشیج

روز شمار زندگي نیما


1276 : تولد در 21 آبان ماه برابر با 15 جمادي الثاني 1315 قمري و 11 نوامبر 1897 در يوش، علي نوري فرزند ابراهيم نوري و طوبي مفتاح
1291 : ورود به مدرسه سن لويي پس از گذراندن آموزش در مدرسه حيات جاويد
1296 : دريافت تصديق نامه از مدرسه سن لويي با عنوان ميرزا علي خان
1298 : آغاز به كار در وزارت ماليه قسمت بايگاني
1299 : سرودن شعر قصه ي رنگ پريده، خون سرد
1300 : انتشار نخستين كتاب با نام ((قصه ي رنگ پريده ، خون سرد)) در مطبعه سعادت – نگارش تئاتر: خواهش مي كنم 
1301 : نگارش شعر (افسانه) و تقديم به نظام وفا، معلم و مشوق نيما – نگارش رمان(براد) ـ حسنك وزير غزنه ـ و قبرستان شابهار
1301 : انتشار شعر (اي شب) در روزنامه نوبهار
1303 : انتشار شعر(محبس) كه نيما از آن و شعر افسانه به عنوان بيرق هاي موج انقلاب شعر فارسي نام مي برد.
انتشار برخي از اشعار به كوشش محمدضياء هشترودي
1304 : دريافت شناسنامه با نام نيما
1305 : ازدواج با عاليه جهانگير ، مرگ پدر (ابراهيم نوري)، انتشار كتاب فريادها، چاپ كتاب (خانواده ي سرباز) ،
1306 : ترك كار از اداره ماليه -
1307 : اقامت در بارفروش(بابل)– نگارش تئاتر: كفش حضرت غلمان– نگارش سفرنامه بارفروش– نگارش تئاتر: حكايت دزد و شاعر
1308 – اقامت در لنگرود – رشت – لاهيجان
1309 : اقامت در لاهيجان ، نگارش داستان: مرقد آقا
1310 : اقامت و تدريس در آستارا
1312 : اقامت و تدريس در تهران
1315 : تدريس ادبيات در دبيرستان صنعتي تهران
1317 : عضويت در هيئت تحريريه مجله موسيقي به همراه صادق هدايت، عبدالحسين نوشين و محمدضياء هشترودي
1318 : صدور حكم كار در مجله موسيقي
1324 : نگارش داستان: آهو و پرنده ها
1325: نگارش داستان: توكايي در قفس - شركت در نخستين كنگره نويسندگان ايران(خانه وكس)
1326 : همكاري با ماهنامه مردم و انتشار شعر (پادشاه فتح) در اين مجله
1328 : همكاري با مجله خروس جنگي
1329 : انتشار منظومه (افسانه) به كوشش احمد شاملو – انتشار كتاب دو نامه (مکاتبه نيما يوشيج و شين پرتو)
1330 : نگارش داستان: غول و ارابه و زنش – همكاري با مجله كوير
1331 : بزرگداشت نيما در دفتر تحريريه مجله علم و زندگي به همت جلال آل احمد
1332 : دستگيري به علت كودتاي 28 مرداد
1333 : دستگيري توسط شهرباني– انتشار كتاب: نيما يوشيج كيست و چيست از احمد ناصحي (زير نظر ابوالقاسم جنتي)
1334 : انتشار كتاب (ارزش احساسات) به كوشش ابوالقاسم جنتي عطايي - انتشار كتاب (نيما، زندگي و آثار او) به كوشش ابوالقاسم جنتي عطايي – انتشار كتاب (نيما يوشيج و قسمتي از اشعار او) به كوشش ابوالقاسم جنتي عطايي –
1335 : نوشتن وصيت نامه –
1336 : انتشار كتاب مانلي از نيما يوشيج به همت ابوالقاسم جنتي عطايي
1338 : مرگ تن در 13 دي ماه
1372 : انتقال پيكر نيما از تهران به يوش و دفن در خانه پدري
1375 : ثبت نام نیما در فهرست مشاهیر جهان توسط سازمان علمی، فرهنگی یونسکو

 

مطالب مرتبط