نیما یوشیج

شانزده دی ماه، شصت و چهارمین سال خاموشی نیمایوشیج، گرامی باد

{در روزگار غربت فرهنگ و ناشنوایی مدعیانش، آیا نوشتن از نیمایی که بشارنده ی بینایی بود و آب در خوابگه مورچگان ریخته است، می تواند بیداری زای خفتگانی باشد تا زندگی و هنر امروزی را با درک هستی شناسانه به فردای فرزندان این سرزمین بسپارد!  ;

بیست و یکم آبان روز ملی شعر نوین ایران گرامی باد

یکصد و بیست و شش سال از تولد نیما یوشیج، پدر شعر نوین ایران گذشته است. 

شانزدهم دی ماه، روز خاموشی نیما یوشیج

گذر زمان نشان می دهد که نیما یوشیج شاعر مظلومی ست که پس از رودکی، بنام پدر شعر نو مشهور شد و چشم تمام شاعران معاصر را از چشمه ی زل...

دستبرد جاهلانه به آثار نیما یوشیج توسط فرزندش شراگیم

شصت و سه سال از خاموشی نیما یوشیج، پدر شعر نوین ایران می گذرد. شاعری که ثبت نام بلندش در لیست مشاهیر جهان در شهریور ماه سال 1375 ن...

مصاحبه با بهجت الزمان اسفندیاری(خواهر نیما یوشیج)

نشسته با عظمت یک کوهستانی، زنی در فصل سرد و تلنگر هزار امید را در خطوط زندگی صورتش می بینی. تنهاتر از هر جماعتی می نشیند و صلابت ا...

گفتگویی با شهرزاد مهربان داستان نویسی ایران، خانم دکتر سیمین دانشور

بهانه ی حضور، نیما بود و در سیزدهم دی ماه هشتاد و پنج مقارن با چهل و هفتمین سالگرد خاموشی پدر شعر نوین ایران، به دیدار همسایه اش ر...

مصاحبه با دکتر محمود موسوی

همکلامی با دکتر محمود موسوی، باستان شناس، شاعر و محقق بهانه ای بود تا بخش دیگری از زندگی نیما و آثارش را مرور کنیم و خاطرات او را ...