نیما یوشیج

جهل یا غفلت در شناخت روز خاموشی نیما

{از پس این بی هنر گردنده ی بی نور / هست نیما اسم یک پروانه ی مهجور __ گویا غربت نیما را پایانی نیست و هنوز باید به دنبال گره گشایی از اشتباهات عمدی، سهوی و غفلت های تاریخی در عصری باشیم که دوستان، شاعران، نویسندگان، خبرنگاران و فرزندش زنده اند و با ادعای نیماشناسی، قلم فرسایی می کنند.;

(شصت و دو سال پس از خاموشی نیما یوشیج)

سیزدهم دی ماه هر سال یادآور خاموشی بزرگمردی ست که با نگاهی نو، شعر دیرسال ایران را حیاتی دوباره بخشید و به پدر شعر نوین ایران مشهو...

بیداری موزه در جشن تولد یکصد و بیست و چهار سالگی نیما یوشیج در خانه ی دزاشیب

آفتاب طلایی بتابید                                ...

یکصدوبیست و سومین سال تولد نیما یوشیج گرامی باد

در دامنِ این مخوفْ جنگل / وین قُلِّه که سَر به چرخ سوده است / اینجاست که مادرِ منِ زار / گهواره یِ من نهاده بوده است.

مصاحبه با بهجت الزمان اسفندیاری(خواهر نیما یوشیج)

نشسته با عظمت یک کوهستانی، زنی در فصل سرد و تلنگر هزار امید را در خطوط زندگی صورتش می بینی. تنهاتر از هر جماعتی می نشیند و صلابت ا...

گفتگویی با شهرزاد مهربان داستان نویسی ایران، خانم دکتر سیمین دانشور

بهانه ی حضور، نیما بود و در سیزدهم دی ماه هشتاد و پنج مقارن با چهل و هفتمین سالگرد خاموشی پدر شعر نوین ایران، به دیدار همسایه اش ر...

مصاحبه با دکتر محمود موسوی

همکلامی با دکتر محمود موسوی، باستان شناس، شاعر و محقق بهانه ای بود تا بخش دیگری از زندگی نیما و آثارش را مرور کنیم و خاطرات او را ...