نیما یوشیج

همایش نیما و میراث نو

دومین همایش ملی نیماشناسی 28 و 29 اردیبهشت در مازندران ، زادگاه نیما یوشیج ، با حضور محققانی از كشورهای پاكستان ، لبنان و تاجیكستان برگزار می‌شود. در این همایش 160 مقاله داخلی و خارجی مورد داوری قرار گرفته است که با انتخاب 80 مقاله و چاپ در کتاب مجموعه مقالات، پذیرای پژوهشگران و دوستداران نیما یوشیج خواهد بود. این همایش در روز چهارشنبه 28 اردیبهشت در دانشگاه مازندران در بابلسر آغاز خواهد شد و در روز 29 با دیداری از یوش به پایان خواهد رسید. دانشگاه مازندران جهت ارج گذاری از پدر شعر نوین ایران، دوستداران نیما را به این همایش دعوت می نماید.

مطالب مرتبط