نیما یوشیج

دومين همايش نيماشناسي با عنوان «نيما و ميراث نو»

اين همايش با همكاري دانشگاه مازندران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين استان به مناسبت پنجاهمين سال درگذشت نيما يوشيج - پدر شعر نو ايران – در نیمه دوم اردیبهشت سال 1389 در دانشگاه مازندران برپا خواهد شد.

اين همايش با همكاري دانشگاه مازندران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين استان به مناسبت پنجاهمين سال درگذشت نيما يوشيج - پدر شعر نو ايران – در نیمه دوم اردیبهشت سال 1389 در دانشگاه مازندران برپا خواهد شد.
اين همايش با اهداف معرفي ميراث فرهنگي و ادبي نيما يوشيج، نماياندن جنبه‌هاي چندبعدي فرهنگ ايراني - اسلامي، ايجاد گفتمان فرهنگي متقابل در عرصه‌ مطالعات بومي - جهاني ، شناساندن شاخصه‌هاي ادبي شعر نيما يوشيج و معرفي ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي ميراث بومي و محلي برگزار مي‌شود.
همايش «نيما و ميراث نو» شامل محورهاي تاريخ ادبي (زمانه و زندگي نيما، تأثيرپذيري نيما از ادبيات جهان، نيما و ديگران)، نيما ؛ هويت و فرهنگ (آثار نيما و زبان مازندراني ، شعر نيما و ادبيات مازندراني، شعر مازندراني نيما، نيما و هويت ديني ، بومي و جهاني، نيما و جغرافياي طبيعي يوش)، شعر نيما و مكتب‌هاي ادبي، نقد ادبي و نيما، نيما و داستان، نامه‌هاي نيما، و نيما و نثر فارسي است
علاقه‌مندان مي‌توانند مقاله‌هاي خود را تا تاريخ 15 اسفندماه 1388 به نشاني دبيرخانه جشنواره واقع در مازندران، بابلسر ، خيابان شهيد بهشتي ، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي ارسال نمایند.

مطالب مرتبط